Aleid ter Weel exposeert bij galerie Cultural Speech.

-PERSBERICHT-
For English see below
Op 28 mei zal in galerie Cultural Speech (gCS) de expositie van fotografe en documentaire-maakster Aleid ter Weel openen. Ter weel ging samen met gCS het experiment aan om uit haar comfort zone te treden. Zowel oud als nieuw werk wordt getoond en tegen het licht gehouden. Ter Weel laat meerdere kanten van zichzelf zien in deze tentoonstelling. Aan de ene kant zijn er de zelfportretten die ze over de afgelopen jaren maakte. Ze speelde met verschillende lichtbronnen en wat dat met haar lichaam doet. Met deze serie geeft ze zichzelf bloot en laat ze de ontwikkeling zien in haar zelfbeeld. De zelfportretten staan naast de serie die zij speciaal voor deze expo maakte: Zonder Vaart. Onderweg naar huis, van West naar Noord, fietste zij langs meerdere grachten en de vele boten die Amsterdam rijk is. Ze raakte geïntrigeerd door de staat van verval en maakte foto’s van wat zij aantrof in de boten. Deze staan in schril contrast met het toeristische beeld van Amsterdam. De grachten zijn normaal een verzamelplek voor leven, vreugde en vrijheid. Maar na de winter en de tweede lockdown lagen de grachtenboten er als verdronken bij. Ze voelde compassie met de boten en het fotograferen ervan werkte therapeutisch. Er is is ook hoop: een meerkoet nest die zich heeft gevestigd in een van de boten. Ook uit stilstand ontstaat er nieuw leven. “Stille waters hebben diepe gronden maar je moet eerst duiken. Hoe lang kan jij je adem inhouden?”
De tentoonstelling zal zes weken te zien zijn bij galerie Cultural Speech, waarbij elke vrijdag the basement is geopend voor bezoekers. Van 28 mei tot en met 2 juli kunnen bezoekers tijdsloten boeken.
Over Galerie Cultural Speech:
gCS biedt kunstenaars the basement aan om daarin samen met eigenaresse Peggy Wessels te experimenteren met hun kunst. Er wordt werkt vanuit het idee Art as Therapy waarbij de galerie door de weeks ook een plek is voor mental coaching. Elke vrijdag worden de bezoekers uitgenodigd om een actieve kijker te zijn. Wat doet de kunst met jou en welke gesprekken komen hier uit voort? Als bezoeker wordt je uitgenodigd de dialoog met elkaar en de kunstenaar aan te gaan.
Over Aleid ter Weel:
Documentairemaakster en fotograaf Aleid ter Weel is geboren en getogen Eindhoven. Voor de studie Media en Cultuur aan de UvA verhuisde ze vijf jaar geleden naar Amsterdam waar ze sindsdien in Noord woont. Ze kreeg interesse in het filmaspect van de studie en begon haar eigen documentaire reeks. In dit proces ontdekte ze dat haar passie in de fotografie ligt. Sindsdien heeft ze haar studie afgemaakt en focust zij zich volledig op het fotograferen.
Voor meer informatie en tijdsloten: www.galerieculturalspeech.nl

-EINDE PERSBERICHT-

-PRESS RELEASE-

The exhibition of photographer and documentary maker Aleid ter Weel will open on the 28th of May in the Cultural Speech gallery (gCS). Together with gCS, ter Weel embarked on an experiment to step out of her comfort zone. Both old and new work will be presented and examined. Ter Weel shows several sides of itself in this exhibition. On the one hand, there are the self-portraits she has made in recent years. She played with different light sources and what those did to her body. With this self-portrait series, she exposes herself and shows the development in her self-image. These self-portraits stand next to the series she created especially for this exhibition: Zonder Vaart. On her way home, from West to North Amsterdam, she cycled along several canals and the many boats that Amsterdam is known for. She was intrigued by the state of neglect and took pictures of what she found in the boats. These stand in stark contrast to the well-known image of Amsterdam. The canals usually are a gathering place for life, joy, and freedom. But after the winter and the second lockdown, the canal boats lay as if drowned. Ter Weel felt compassion for the boats, and photographing them was therapeutic. There is also hope: a coot nest that has settled in one of the boats. New life is born from stagnation. “Still waters run deep, but you will have to dive. How long can you hold your breath? “
The exhibition will be on view at the Cultural Speech Gallery for six weeks, with the basement opening to visitors every Friday.
About Cultural Speech Gallery:
gCS offers artists the basement to experiment with their art together with owner Peggy Wessels. We work from the idea of Art as therapy, whereby the gallery is also a place for mental coaching during the weeks. Every Friday, visitors are invited to be an active viewer. What does art do to you and what conversations do you get from this? As a visitor you are invited to enter into a dialogue with each other and the artist.
About Aleid ter Weel:
Documentary maker and photographer Aleid ter Weel was born and raised in Eindhoven. Five years ago she moved to Amsterdam to study Media and Culture at the UvA, where she has been living in Noord since then. She became interested in the film aspect of the study and started her own documentary series. In this process she discovered that her passion lies in photography. Since then she has finished her studies and focuses entirely on photography.
For more information and timeslots: www.galerieculturalspeech.nl

-END PRESS RELEASE-

Urenschema

Nieuwe Dag

Datum

28 mei 2021 - 02 jul 2021
Nu bezig...

Tijd

Er zijn meerdere tijdsloten te boeken.
2:00 pm - 7:00 pm
QR code

Plaats een reactie

NIEUWSBRIEF
Ontvang interessante informatie om jezelf als kunstenaar en ondernemer verder te helpen

Wij houden ook niet van spam!
AANMELDEN
close-link